سمپوزیوم ملی زنان؛ امیدها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دهه‌ی جدید

کارگروه حقوق زنان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و کمیته زنان و صلح انجمن مطالعات صلح ایران با حمایت سیویلیکا برگزار می‌کنند:
*سمپوزیوم ملی زنان؛ امیدها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دهه‌ی جدید*
تقویم سمپوزیوم:
اتمام زمان فراخوان: پایان خرداد 1400
زمان برگزاری سمپوزیوم: شهریور 1400
با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایند. کد اختصاصی کنفرانس: IPSANCONF01
حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی، هنر و شاخه های مختلف علوم انسانی
محورهای همایش: زنان و حقوق بشر، زنان و نفی خشونت و آینده صلح، زنان و زیست شهری، زنان و محیط زیست، زنان و فضای مجازی، زنان و هویت.
از پژوهشگران ارجمند دعوت می شود چکیده مقالات خود (حداکثر 500 کلمه) را به ایمیل سمپوزیوم ارسال نمایند. مقالات منتخب توسط کمیته علمی سمپوزیوم در مجموعه مقالات «زنان؛ امیدها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دهه‌ی جدید» منتشر خواهد شد.
ایمیل جهت دریافت مقالات: s.w.p1400@gmail.com
Responsive Image