گروه حقوق بشر

گروه حقوق بشر یکی از پنج گروه پژوهشی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهیدبهشتی می‌باشد که با برگزاری همایش های ملی، منطقه ای و بین‌المللی و نیز اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه حقوق بشر و تالیف و ترجمه متون حقوقی مرتبط، مسائل این عرصه را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.
این گروه شامل پنج کارگروه از جمله کارگروه حقوق زنان، کارگروه حقوق کودک، کارگروه سلامت، کارگروه فناوری‌های نوین حقوق بشر و کارگروه محیط زیست است.
دکتر زینب ملکوتی خواه
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
تلفن
پیوندها:
معاونت پژوهشی