کارگروه محیط زیست

 اعظم پرنده مطلق
مدیر کارگروه محیط زیست
عنوان جدید
عنوان جدید
رزومه
رابطه بشر با محیط­‌زیست یکی از دغدغه‌های مهم در دنیای معاصر است. شکل­‌گیری و توسعه حقوق محیط­‌زیست اعم از داخلی و بین المللی نشان می دهد که وضع، اجرا و نظارت بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی می تواند برای مدیریت، حفاظت و حمایت از محیط­زیست کره زمین حایز اهمیت باشد. حقوق محیط‌­زیست با رهیافتی میان رشته‌ه­ای و یا چند رشته­‌های توانسته است تا حد زیادی رابطه از هم گسیخته علم و حقوق را به هم نزدیک کند و متخصصان محیط­‌زیست را در کنار حقوقدانان بنشاند.  
 هدف از تشکیل کارگروه حقوق محیط زیست، به عنوان یکی از کارگروه‌های پژوهشی و تخصصی تابع کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، انجام تحقیقات حقوقی، مطالعات دانشگاهی، تألیف و ترجمه متون حقوقی مرتبط، برگزاری وبینار، همایش و دوره‌های آموزشی با همکاری سازمان‌ها ملی ، منطقه ای و بین المللی می باشد.