کارگروه محیط زیست

دکتر اعظم پرنده مطلق
نقش سازمانی
مدیر کارگروه محیط زیست
عنوان جدید
عنوان جدید
رزومه
رابطه بشر با محیط­زیست یکی از دغدغه های مهم در دنیای معاصر است. شکل­گیری و توسعه حقوق محیط­زیست اعم از داخلی و بین المللی نشان می دهد که وضع، اجرا و نظارت بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی می تواند برای مدیریت، حفاظت و حمایت از محیط­زیست کره زمین حایز اهمیت باشد. حقوق محیط­زیست با رهیافتی میان رشته­ای و یا چند رشته­ای توانسته است تا حد زیادی رابطه از هم گسیخته علم و حقوق را به هم نزدیک کند و متخصصان محیط­زیست را در کنار حقوقدانان بنشاند.  
 هدف از تشکیل كارگروه حقوق محیط زیست، به عنوان یکی از كارگروه های پژوهشی و تخصصی تابع کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، انجام تحقیقات حقوقی، مطالعات دانشگاهی، تأليف و ترجمه متون حقوقي مرتبط، برگزاری وبینار، همایش و دوره های آموزشی با همکاری سازمان ها ملی ، منطقه ای و بین المللی می باشد.