اطلاعیه کارگاه روز هفتم هفته حقوق بشر 1400
  • 1183 بازدید
14 آذر

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، مرکز صلح و محیط زیست، انجمن ایرانی مطالعات زنان، انجمن علمی مطالعات صلح، کانون وکلای دادگستری استان قزوین و موسسه بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر»، سلسله کارگاه های هفته حقوق بشر 1400-2021 را برگزار می کنند:

موضوع کارگاه هفتم: «آموزش حقوق بشر و توانمندسازی»

سخنرانان کارگاه هفتم هفته حقوق بشر 1400:

دکتر علی اکبر آسا، مدیر موسسه بین ­المللی دید‌بان عدالت، با موضوع: «آموزش، مسیر حتمی به سوی حقوق بشر؛ ابتکارات و راهکارها»؛

دکتر زهره خوارزمی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و معاون بین ­الملل موسسه بین ­المللی دید­بان عدالت، با موضوع: «اهمیت شبکه ­سازی در توان ­افزایی؛ فرصت ­ها و چالش ­های پیش ­روی نهادهای حقوق بشری ایران»؛

دبیر کارگاه هفتم: خانم دکتر ندا حاجی­ وثوق

تاریخ و ساعت: پنج شنبه 25 آذر 1400، ساعت 17 الی 19

مکان: سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی

لینک ورود مستقیم:

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

ارسال مشخصات متقاضیان گواهی (شامل نام، نام خانوادگی و کد ملی) به ایمیل:

chpd2021sbu@gmail.com

شرط صدور گواهی: شرکت کامل در هفت وبینار سلسله کارگاه های هفته حقوق بشر