کتابخانه کرسی حقوق بشر

وظایف برون سازمانی این کتابخانه ناظر به فعالیت های متداول کتابخانه از حیث پاسخگویی به دانشجویان یا اعضا هیات علمی است که منابع لاتین و یا فارسی به همراه نشریه های لاتین و فارسی به فراخور درخواست و نیاز علمی مراجعه کنندگان در اختیار آنان قرار می گیرد.
​​​​​​​

تازه های کتابخانه

تازه های کتابخانه
تازه های نمایشگاه تخصصی-دانشگاهی 1401
نشریات فارسی
اطلاعات تماس:

​​​​​​​ساعت فعالیت کتابخانه : از ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰
وقت ناهار و نماز آماده ارائه خدمت نمی باشد.

مدیر کتابخانه: وجیهه حلوایی
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

22431911-13
Lib.hum@sbu.ac.ir
پیوندها:
لینک جستجودرمنابع  کتابخانه
بانک های اطلاعاتی داخلی
 بانک های اطلاعاتی خارجی
لینک سامانه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
لینک سامانه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
راهنماها:
  لینک راهنمای آذرسا
اسناد و انتشارات سازمان ملل متحد
انتشارات کرسی حقوق بشر
انتشارات یونسکو
انتشارات کمیساریای عالی حقوق بشر
نشریات لاتین