کتابخانه کرسی حقوق بشر

وظایف برون‌سازمانی این کتابخانه ناظر به فعالیت‌های متداول کتابخانه از حیث پاسخگویی به دانشجویان یا اعضا هیات علمی است که منابع لاتین و یا فارسی به همراه نشریه‌های لاتین و فارسی به فراخور درخواست و نیاز علمی مراجعه‌کنندگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

تازه‌های کتابخانه

تازه‌های کتابخانه
تازه‌های نمایشگاه تخصصی-دانشگاهی 1401
نشریات فارسی
اطلاعات تماس:

ساعت فعالیت کتابخانه : از ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰
وقت ناهار و نماز آماده ارائه خدمت نمی باشد.

مدیر کتابخانه: وجیهه حلوایی
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

22431911
Lib.hum[at]sbu.ac.ir
پیوندها:
لینک جستجو درمنابع کتابخانه
بانک‌های اطلاعاتی داخلی
 بانک‌های اطلاعاتی خارجی
لینک سامانه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
لینک سامانه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
راهنماها:
  لینک راهنمای آذرسا
اسناد و انتشارات سازمان ملل متحد
انتشارات کرسی حقوق بشر
انتشارات یونسکو
انتشارات کمیساریای عالی حقوق بشر
نشریات لاتین