معاونت ارتباط و خدمات علمی

دکتر نادر نوروزی
نقش سازمانی
سر‌پرست معاونت ارتباطات و  خدمات علمی
29902766
ایمیل
رزومه
دکتر مریم افشاری
واحد ارتباط با NGOها
مدیر سازمانهای غیر دولتی
22431911
عنوان جدید
رزومه
وجیهه حلوایی
نقش سازمانی
مسئول بانک اطلاعات
داخلی 23 -  29902766
عنوان جدید
رزومه
دکتر زینب ملکوتی خواه
نقش سازمانی
مدیر سایت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو
دانشگاه شهید بهشتی
داخلی 12 -  29902766
info.research@sbu.ac.ir
رزومه

شرح وظایف

 اهداف و شرح خدمات با سازمانهای غیر دولتی ( NGOS )  مرتبط با حقوق بشر صلح و دموکراسی
 • 1- شناسایی و برقراری ارتباط با سازمانهای غیر دولتی مرتبط با حقوق بشر صلح و دمکراسی

 • 2- برگزاری کارگاههای آموزشی حقوق بشر برای سازمانهای غیر دولتی

 • 3- برگزاری نشستهای مشترک درزمینه فعالیتها ی کرسی با همکاری سازمانهای غیر دولتی

 • 4- برگزاری همایشهای علمی ترویج مفاهیم حقوق بشری برای سازمانهای غیر دولتی

شرح خدمات سایت
 • 1- به روز رسانی اطلاعات سایت کرسی حقوق بشر

 • 2- درج اطلاعات و سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی مدیران و اساتید و کارکنان کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی

 • 3- تبادل لینک با سازمان ها و نهادهای بین المللی و داخلی

 • 4- اطلاع رسانی و درج اخبار درزمینه برگزاری همایش ها – نشست ها – سمینارها – کنفرانس ها – کارگاه ها و دوره های آموزشی

 • 5- برقراری ارتباط دانشجویان و اساتید و علاقمندان به فعالیت های پژوهشی با کرسی و دیگر مراکز فعال در این زمینه.

شرح خدمات مرکز اطلاع رسانی کرسی حقوق بشر ،صلح و دموکراسی یونسکو
 • 1- برقراری با مرکز اطلاع رسانی تخصصی داخلی و خارجی

 • 2- ایجاد بانک اطلاعاتی منابع جهت اساتید و پژوهشگران

 • 3- منبع شناسی حقوق بشر صلح و دموکراسی

 • 4- ارائه خدمات جهت شناسایی و دسترسی به منابع مورد نیاز برای اساتید و پژوهشگران

 • 5- کمک به تدوین پایان نامه ها و دسترسی به منابع برای دانشجویان کارشناسی و دکتری