صفحه اصلی
اطلاعیه برگزاری وبینار «بررسی فرآیند غیرقضایی در تحقق حقوق شهروندی»
  • 8563 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو برگزار می کند:

وبینار: بررسی فرآیند غیرقضایی در تحقق حقوق شهروندی

سخنرانان:

دکتر علیرضا مشهدی زاده، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، با موضوع: نقش داوری در تضمین حقوق شهروندی

دکتر اسماعیل شاهسوندی، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، با موضوع: داوری های تجاریف حقوق شهروندی و حاکمیت قانون

دبیر وبینار: دکتر محمد صابر راد، مدیر گروه پژوهشی صلح و حقوق بشردوستانه در مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو

تاریخ و ساعت: یکشنبه 5 دی 1400، ساعت 17 الی 19

محل برگزاری: سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی

لینک ورود مستقیم:

 https://www.sbu.ac.ir/web/webinar