صفحه اصلی
رخداد آن لاین به مناسبت روز جهانی کودکان با موضوع «در تکاپوی صلح‌پروری؛ آموزش صلح و نفی خشونت به کودکان»
  • 19927 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و موزه صلح تهران به مناسبت روز جهانی کودکان 2021 برگزار می کنند:

رخداد آن­ لاین با موضوع: «در تکاپوی صلح‌پروری؛ آموزش صلح و نفی خشونت به کودکان»

سخنرانان:

دکتر اصلی عباسی، پژوهشگر حقوق بشر در مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، با موضوع: «حق کودک بر آموزش در چارچوب هنجاری نظام حقوق بشر»؛

دکتر الهام فخرایی، دانش ­آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر و فعال حوزه تعلیم و تربیت کودک و نوجوان، با موضوع: «آموزش صلح به کودکان و نوجوانان و ملزومات آن»؛

دبیر نشست: سرکار خانم الهه مقربی، پژوهشگر حقوق کودک و کارشناس ارشد حقوق بشر؛

​​​​​​​تاریخ و ساعت: پنج شنبه 27 آبان 1400، ساعت 14 الی 16.

محل برگزاری: سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی

لینک ورود مستقیم به برنامه: https://www.sbu.ac.ir/web/webinar