صفحه اصلی
گزارش تصویری نشست فراموشخانه
  • 14372 بازدید

📸 گزارش تصویری نشست فراموشخانه؛ نمایش و بررسی حقوق بشر در سینمای مستند ایران که در تاریخ ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در سرای پروین و با همکاری کمیته ملی موزه‌ها
(ایکوم ایران) و انجمن حقوق شناسی برگزار شد

افزودن نظرات