صفحه اصلی
تفاهم نامه همکاری کرسی حقوق بشر با ایکوم ایران
  • 9257 بازدید

تفاهم نامه همکاری با ایکوم ایران منعقد گردید


در راستای ترویج مبانی حقوق بشر، کرسی حقوق بشر؛ صلح و دموکراسی یونسکو- دانشگاه شهید بهشتی و موسسه بین المللی موزه ها، ایکوم، اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری نمودند.
این تفاهم نامه به امضای دکتر حسین میرمحمد صادقی و دکتر محیط طباطبایی رسید.
برگزاری نشستهای مشترک و تلاش در جهت ترویج مبانی حقوق بشر از مسیر موزه ها و همکاری در حفظ آثار فرهنگی از اهم موضوعات این تفاهم نامه است.

افزودن نظرات