صفحه اصلی
*" نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی"*
  • 5314 بازدید

نشست وبیناری کارگروه حقوق زنان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میکند:

 *" نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی"* 

روز دوشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۲/۳۰ الی ۱۴/۳۰

سخنرانان محترم:
۱_ خانم دکتر ژانت بلیک دانشیار گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
عنوان: رویکرد حقوق بشر به جنسیت و میراث فرهنگی ناملموس؛ موردی از برابری یا تنوع؟ 

۲_ خانم دکتر بیتا سودایی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
عنوان: نقش زنان در مدیریت موزه ها،نمونه موردی موزه رضا عباسی

دبیر نشست : هاله شاعری
مدیر کارگروه حقوق زنان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر

افزودن نظرات