صفحه اصلی
گزارش نشست ماهانه حقوق بشر و سینما
  • 646 بازدید

شست ماهانه دوشنبه های حقوق بشر و سینما برگزار شد.


🔹 مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی با همکاری موسسه فرهنگی هنری حقوق و هنر، موزه صلح تهران،، انجمن حقوق شناسی و گروه خانه اندیشمندان علوم انسانی در راستای سلسله نشست‌های نمایش و بررسی حقوق بشر در سینمای مستند ایران؛   نشست دوم خود با عنوان خون‌صلح(درباره تلاش‌های عباس عربی در مسیر صلح) را در محل موزه صلح ایران برگزار کرد. در این نشست رضا ابوالحسنی؛مدیر آموزش کرسی ضمن بیان نظرات حقوقی خود، بر لزوم حفظ تاسیسات اجتماعی مانند رسم خون صلح تاکید کرد. در پایان از زحمات اقای عباس عربی تقدیر شد.

افزودن نظرات