صفحه اصلی
گزارش نشست روز جهانی حقوق بشر
  • 4818 بازدید

به مناسب روز جهانی حقوق بشر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی،  اقدام به برگزاری دو نشست در تاریخ های 20 و 19/9/1402 در محل دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی نمود، دراین دو جلسه اساتید متخصص در موضوع حقوق بشر سخنرانی کردند در این دو جلسه که با حضور دانشجویان دانشکده حقوق برگزار شد

اساتید متخصص حوزه حقوق بشر از داخل و خارج دانشگاه سخنرانی کردند.

دکتر حسین میرمحمد صادقی ریاست محترم مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی طی سخنانی اظهار داشت امروز به انسان به عنوان یک سوژه تکلیف مدار نگریسته نمی شود. بلکه تبدیل به سوژه حق مدار شده است. طی این مدت شاهد تولد نسلهای جدید حقوق بشر، ضمانت اجرا یافتن حقوق بشر و جهانی شدن آن بوده ایم لیکن متاسفانه گاه برخوردهای دوگانه با مقوله حقوق بشر موجب بدبینی نسبت به حقوق بشر در میان مردم شده است، وی از جمله به موضوع وتو قطعنامه، توقف آتش بس در غزه از سوی آمریکا اشاره کرد و افزود که این رفتا با هیچ اصل انسانی ، اخلاقی و حقوقی سازگار نیست، وی سپس به بررسی و تحلیل جرایم ارتکاب یافته از سوی رژیم صهیونستی در غزه، اعم از نسل کشی ، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی پرداخت .

دکتر عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان  اظهار داشت: سند 1948 یک قرارداد و توافق بین دولت ها است. در این جهت کسی تردید ندارد. این سند قراردادی و توافقی که انجام شده از آن سال به بعد چگونه با آن برخورد شد و الان در چه وضعیتی قرار داریم.

وی افزود: آنچه که دنبال آن هستیم این است که اگر این سند یک سند قراردادی است باید به صورت برابر اجرا شود.

دکتر کدخدایی ادامه داد: آیا تجربه و سابقه دولت ها از 1948 همین بوده است؟ یعنی اینکه اجرای این سند را بدون تبعیض شاهد بودیم؟ آنچه که رویه دولت ها و سازمان ها و مجامع بین المللی داشته اند چیز دیگری است و اجرای برابری شاهد نبودیم

وی افزود: شاید علتش این باشد که در مبانی و مفاهیم اشکالاتی وجود داشته که در اجرا خود را نشان داده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان  تاکید کرد: آن حیثیت و کرامت برتر کجاست و چگونه باید اجرا شود؟ اگر ما سند 1948 را به عنوان قرارداد اعتبار قرار دهیم انتظار جامعه امروز این است که همان سند به طور برابر اجرا شود و نهادهای بین المللی سو گیری نداشته باشند.

وی افزود: امروز حقوق بشر گروگان برخی دولت های ذی نفوذ است، دولتی که قدرت بیشتری در مجامع بین المللی دارد می تواند اهداف خود را پیش ببرد و امروز مشکل اصلی جامعه بین المللی برای اجرای اسناد بین المللی است.

دکتر کدخدایی در پایان تاکید کرد: باید تلاش کنیم مجامع بین المللی از گروگان برخی کشورها خارج شوند.

سایر اساتید در این دو جلسه که ایراد به سخنرانی نمودند:

دکتر باقر انصاری عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر  ماهرو غدیری عضو هیات علمی  پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی

مرضیه هاشمی با نام اصلی ملانی ایوت فرانکلین، روزنامه نگار- مستندساز آمریکایی و فعال حقوق بشر

دبیر علمی نشست  دکتر مهدی نورایی ؛ عضو هیات علمی و مدیر گروه صلح مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهیدبهشتی

افزودن نظرات