صفحه اصلی
نشست‌  مخاطرات زیست محیطی و مسئولیت دولت ها در قبال کودکان
  • 1841 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار می کند:

«نشست‌  مخاطرات زیست محیطی و مسئولیت دولت ها در قبال کودکان » 

دکتر حسین میرمحمد صادقی
رئیس  مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی 

دکتر مهدی هادی
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه
دکتر مریم عباچی
عضو هیات علمی دانشگاه 
دکتر هاله شاعری
عضو هیات علمی دانشگاه 
دکتر محیا صفاری نیا
عضو هیات علمی دانشگاه 
دکتر تهمینه شاهپوری
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
دکتر مرضیه السادات آقا میرسلیم
دکترای حقوق جزا و جرمشناسی
دبیر علمی نشست:
رضا ابوالحسنی
مدیر آموزش کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی 

مکان: دانشگاه شهید بهشتی تالار سلام
زمان برگزاری: 
دوشنبه  ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۴ تا 

افزودن نظرات