صفحه اصلی
مدرسه زمستانه فلسفه حقوق
  • 711 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو_دانشگاه شهید بهشتی برگزار میکند:
مدرسه اول از سلسله مدرسه های فلسفه حقوق:
۲۶ بهمن
۳ اسفند
همراه با صدور گواهی شرکت حضور

این مدرسه جهت رفاه حال علاقه مندان به صورت مجازی نیز برگزار میگردد
جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات با رایانامه:
Sbu.unesco.chair1402@gmail.com 

در ارتباط باشید

افزودن نظرات