صفحه اصلی
سلسله نشست‌های عدالت کیفری و حقوق بشر
  • 5506 بازدید

کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

«سلسله نشست‌های عدالت کیفری و حقوق بشر»

 

نشست هفتم:

«رویکرد نظام عدالت کیفری ایران به خشونت خانگی»

 

دکتر سودابه رضوانی

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

 

دکتر مهری برزگر

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

 

دبیر علمی نشست:

سمیه پرهیزکاری

پژوهشگر کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

 

زمان برگزاری: 

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

ساعت ۱۶ تا ۱۸

 

لینک ورود به جلسه:

 

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

ReplyForward

افزودن نظرات