صفحه اصلی
روز جهانی زنان در دیپلماسی
  • 605 بازدید

روز جهانی زنان در دیپلماسی

مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد در هفتاد و ششمین اجلاس خود، بیست‌وچهارم ژوئن هر سال را به‌عنوان روز جهانی زنان در دیپلماسی نام‌گذاری کرد و طی قطعنامه A/RES/76/269 از همه کشورهای عضو، سازمان‌های ملل‌متحد، گروه‌های غیردولتی، مؤسسات دانشگاهی و انجمن‌های زنان دیپلمات دعوت کرد تا این روز را به نحوی مناسب برگزار کنند.

 فهرست زنان در دیپلماسی، درصد زنان سفیر و نماینده دائم در ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل را نشان می‌دهد. این شاخص نشان می‌دهد که د ر سال ۲۰۲۳، تنها ۲۰.۵۴ درصد از سفیران و نمایندگان دائمی را زنان تشکیل می‌دهند. این امر حاکی از آن است که زنان در پست‌های عالی دیپلماتیک کمتر حضور دارند.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که  اروپا بالاترین میانگین سفیران و نمایندگان دائم زن را با ۲۸ درصد دارد و ۲۶.۳۸ درصد از سفیران چهار کشور متشکل از خوشه اقیانوسیه (نیوزیلند، استرالیا، فیجی و پاپوآ گینه‌نو) زن هستند. در قاره آمریکا در حال حاضر ۲۵ درصد از سفیران زن هستند  سفیران منطقه آفریقا، آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا نیز با آمار ۱۸، ۱۲ و ۱۰ درصد از زنان تشکیل شده‌اند.

زنان برای قرن‌ها نقش مهمی در دیپلماسی ایفا کرده‌اند، با این حال دیپلماسی به لحاظ تاریخی در اختیار مردان بوده و مشارکت زنان در آن اغلب نادیده گرفته شده است. جهان امروز به‌شدت نیازمند راهکارهایی است که به‌واسطه آن‌ها زنان موانع را از سر راه بردارند و در عرصه دیپلماسی تغییراتی وارد کنند. هنجارها و استانداردهای جهانی نقش کلیدی در تعیین معیارها برای زنان جامعه قایل هستند که باید مورد تبعیت و اجرا قرار گیرند. حمایت از افزایش نمایندگی زنان در مناصب کلیدی تصمیم‌گیری، تا حد زیادی به نحوه عملکرد و نگرش به زنان ربط دارد و لازم است عملکرد فرهنگی در این حوزه تغییراتی داشته باشد.

دکتر هاله شاعری مدیرکارگروه حقوق زنان در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو

افزودن نظرات