صفحه اصلی
روز جهانی ریشه کنی فقر
  • 110 بازدید

روز جهانی ریشه‌کنی فقر

برای نخستین بار، برگزاری روز جهانی ریشه کنی فقر، در ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷ اتفاق افتاد. در آن روز، بیش از صد هزار نفر در میدان تروکادرو در پاریس، جایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال  ۱۹۴۸ امضا شد، گرد هم آمدند تا همبستگی خودشان را با قربانیان فقر شدید، خشونت و گرسنگی نشان دهند.  آنها اعلام کردند که فقر، نقض حقوق بشر است و بر لزوم همبستگی برای اطمینان از رعایت این حقوق، تاکید کردند. این اعتقادات، در سنگ یادبودی که در این روز رونمایی می شود، حک شده است.

وریسینسکی، بنیانگذار جنبش بین المللی  ،ATD Fourth Worldاز سنگ یادبود رو نمایی کرد. وریسینسکی، در اوایل فعالیت خود به عنوان یک کنش‌گر حقوق بشر، متوجه گردید که میل دولت‌ها به نادیده گرفتن سختی زندگی کسانی که در فقر زندگی می‌کنند، منجر به احساس نادیده گرفته شدن، شرم و تحقیر فقرا می‌شود. یکی از اهداف بنیادین این روز، به رسمیت شناختن مبارزات فقیرنشینان است وهمچنین، فراهم کردن بستری برای رساندن صدای فقیرنشینان به دولت‌ها و شهروندان عادی از برنامه‌های روز ریشه‌کنی فقر است.

از اینرو، روز جهانی ریشه کنی فقر، در پی این است که زمینه‌ی گفت و گو و تفاهم را بین مردمی که در فقر زندگی می کنند با شهروندان و جوامع ترویج کند. سازمان ملل متحد، درصدد است تا با این روز، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌ها و مبارزات مردم فقیر، فراهم کند. بدین دلیل، شنیدن نگرانی های انسان‌های فقیر، از اهمیت بالایی برخوردار است.

از ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷ تا کنون، مردمان سراسر جهان، با هر پیشینه، عقیده و خاستگاه اجتماعی هر ساله در۱۷ اکتبر گرد هم جمع می‌شوند تا تعهد بشردوستانه‌ی خود را نسبت به ریشه کنی فقر، تجدید کنند و همبستگی خود را با فقرا نشان دهند. نمونه هایی از ان سنگ یادبود میدان تروکادرو پاریس، در سراسر جهان رونمایی شده است و به عنوان محل تجمع برای جشن گرفتن این روز مبدل شده است. یکی از این نمونه‌ها، در باغ مقر سازمان ملل قرار دارد و محل برگزاری مراسم بزرگداشت سالانه‌ی روز جهانی ریشه‌کنی فقر، توسط دبیرخانه سازمان ملل متحد در نیویورک است.

حدود پنج سال پس از نخستین گردهمایی جهانی برای ریشه‌کنی فقر، در ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲، در مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه ۴۷/۱۹۶ به  تصویب رسید. طبق این قطعنامه، ۱۷ اکتبر به عنوان روز جهانی ریشه کنی فقر اعلام شد و مجمع عمومی سازمان ملل، از همه کشورها دعوت کرد که این روز را به ارائه و ترویج فعالیت های ملموس برای ریشه‌کنی فقراختصاص دهند. این قطعنامه، همچنین از سازمان‌های بین‌دولتی و غیردولتی دعوت می‌کند تا به درخواست کشورها در سازمان‌دهی فعالیت‌های ملی برای بزرگداشت این روز کمک کنند و از دبیرکل درخواست می‌کند تا در چارچوب منابع موجود، اقدامات لازم را برای رسیدن به اهداف را انجام بدهد.

به طور کلی، هفدهم اکتبر، فرصتی است برای قدردانی از تلاش و مبارزه مردمی که در فقر زندگی می کنند. فرصتی برای شنیدن نگرانی های انسان‌های فقیر است. این روز جهانی، در پی این است تا به مردم جهان بگوید که مردم فقیر، از اولین کسانی هستند که با فقر مبارزه می کنند. مشارکت فقرا از همان ابتدا، در کانون اصلی برگزاری این روز بوده است. همچنین، نشان دهنده‌ی تمایل مردمی است که  فقیراند و از تجارب خود استفاده میکنند تا بتوانند به ریشه کنی فقر کمک کنند.

ترنم توکلی طرقی

منابع:

Guisti, Ada (2003-12-01). "Peace Profile: Father Joseph Wresinski". Peace Review. 15 (4): 499–505.

https://social.desa.un.org/issues/poverty-eradication/international-day-for-the-eradication-of-poverty-homepage

افزودن نظرات