صفحه اصلی
حق بر آموزش
  • 1941 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

«نشست‌ حق بر آموزش کودکان »

دکتر باقر انصاری عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر غلامرضا پیوندی عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر سودابه رضوانی عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر علیرضا میرکمالی عضو هیات علمی دانشگاه

دبیر علمی نشست: دکتر علیرضا میرکمالی مدیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

مکان: دانشگاه شهید بهشتی تالار سلام

زمان برگزاری: دوشنبه  ۱ آبان ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۳ تا ۱۵

افزودن نظرات