صفحه اصلی
تفاهم نامه دوجانبه‌ای میان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و موزه صلح
  • 1309 بازدید

به تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، جلسه ای به میزبانی موزه صلح تهران به مدیریت جناب آقای محمدرضا تقی پور مقدم و با حضور رییس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، جناب آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی برگزار شد.
پس از بازدید از موزه، گفت و گویی صمیمانه با حضور  شماری از جانبازان فعال در موزه برگزار گردید که در خلال آن به آثار ناشی از جنگ و نقش فعالیت‌های پژوهشی در کاهش این آثار اشاره شد. در انتها، در راستای گسترش و ارتقای کیفی و کمی فعالیت‌های علمی و پژوهشی، تفاهم نامه دوجانبه‌ای میان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی به امضای ریاست کرسی، جناب آقای دکتر میرمحمدصادقی و مدیریت موزه، جناب آقای تقی پور مقدم رسید.

افزودن نظرات