صفحه اصلی
ابعاد و چالش‌های حقوقی تبعیض‌های الگوریتمی
  • 2122 بازدید

کارگروه تخصصی حقوق بشر و فناوری‌های نوین

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی

برگزار می‌کند:
نشست تخصصی
ابعاد و چالش‌های حقوقی
تبعیض‌های الگوریتمی

سخنران:
دکتر باقر انصاری

(دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

زمان برگزاری:
دوشنبه 22 آبان 1402، ساعت 13
مکان برگزاری:

دانشگاه شهید بهشتی، مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، تالار سلام

افزودن نظرات