صفحه اصلی
«عدالت کیفری، فناوری و حقوق بشر»
  • 239764 بازدید

ارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

 

«سلسله نشست‌های عدالت کیفری و حقوق بشر» 

 

نشست نهم:

«عدالت کیفری، فناوری و حقوق بشر» 

 

دکتر فاطمه قناد

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ 

 

دکتر مهدی صبوری پور

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 

 

دبیر علمی نشست:

سمیه پرهیزکاری

پژوهشگر کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی 

 

زمان برگزاری: 

دوشنبه  ۱۲ تیر ۱۴۰۲

 

ساعت ۱۶ تا ۱۸ 

لینک ورود به جلسه: 

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

افزودن نظرات