صفحه اصلی
«سلسله نشست‌های حق‌های بشر از منظر دین و فلسفه»
  • 2067 بازدید

گروه فلسفه، حقوق و دین مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

جلسه نخست:

«سلسله نشست‌های حق‌های بشر از منظر دین و فلسفه»


سخنران:

دکتر سید ابراهیم حسینی
استادیار گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دبیر علمی نشست:
علیرضا اسکندری

مدیر گروه فلسفه، حقوق و دین مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری: 
سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
ساعت ۱۷ الی ۱۹

* به شرکت کنندگان در نشست گواهی حضور داده می‌شود.*

لینک ورود به جلسه:
https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

افزودن نظرات