صفحه اصلی
وبینار «بررسی روند مقابله با پدیده‌ی شوم فرزندکشی در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران؛ در مسیر حمایت از حق بر حیات در چارچوب خانواده»
  • 21715 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و شبکه ملی فعالان فرهنگ صلح برگزار می کند:

وبینار: بررسی روند مقابله با پدیده‌ی شوم فرزندکشی در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران؛ در مسیر حمایت از حق بر حیات در چارچوب خانواده

​​​​​​​سخنرانان:

سرکار خانم اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ با موضوع: تحلیلی بر تدابیر و دستاوردهای حقوق بشری و اجرایی ایران در مقابله با پدیده شوم فرزندکشی؛

جناب آقای دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک؛ با موضوع: تعهدات حقوق بشری و تضمینات قانونی ایران در دفاع از حق بر حیات کودک در کانون خانواده؛

سرکار خانم دکتر کتایون مصری، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و روزنامه نگار، با موضوع: تحلیل واکنش‌های اجتماعی به پدیده‌ی فرزندکشی؛ با تاکید بر انعکاس واکنش جامعه ایرانی در فضای مجازی؛

جناب آقای حشمت رستمی درون‌کلا، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، با موضوع: اعمال موازین حقوق بشر و راهکارهای قضایی پیشگیری از فرزندکشی در سیستم قضایی ایران.

دبیر وبینار: دکتر اصلی عباسی، پژوهشگر حقوق بشر در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی

تاریخ و ساعت: دوشنبه 24 خرداد 1400، ساعت 17 الی 19 

مکان برگزاری: سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی

لینک های ورودی:

https://old.sbu.ac.ir/webinar/Pages/default.aspx

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

دانلود فایل