صفحه اصلی
اطلاعیه وبینار «آسیب‏ شناسی یک جنایت: چرایی سکوت 10 ساله در پرونده خرمدین»
  • 13083 بازدید

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

وبینار: «آسیب‏ شناسی یک جنایت: چرایی سکوت 10 ساله در پرونده خرمدین»

سخنران: جناب آقای مهدی اسماعیل تبار، روانشناس

دبیر وبینار: جناب آقای دکتر حسن فدایی، مدیر واحد آموزش کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو

تاریخ و ساعت: یکشنبه 23 خرداد 1400، ساعت 13 الی 15

محل برگزاری: سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی

لینک های ورودی:

https://old.sbu.ac.ir/webinar/Pages/default.aspx

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

دانلود فایل