صفحه اصلی
گزارش تصویری مدرسه فلسفه حقوق
  • 14458 بازدید

جلسه دوم مدرسه فلسفه برگزار شد
در این نشست مخاطبین به صورت حضوری و مجازی شرکت داشتند.

در ابتدای نشست دکتر زارعی به بیان مباحثی از فلسفه سیاسی و حکمرانی حقوقی پرداختند‌.
سپس دکتر رحیم نوبهار فلسفه حقوق بشر و مبانی فلسفی حقوق بشر را شرح دادند. 
در ادامه دکتر محمودی جانکی و فلاحی به صورت انلاین به بیان مباحث فلسفه عدالت و فلسفه مجازات ها پرداختند.
این جلسات به صورت تعاملی و به عنوان اولین نشست از  سلسله مدرسه های فلسفه حقوق برگزار شدند.

افزودن نظرات