صفحه اصلی
نسبت میان "اخلاق باوری" با "قیم سالاری" نگاهی تحلیلی به مسئله محدودیت آزادی های فردی
  • 12595 بازدید

ارگروه گروه فلسفه،دین و اخلاق 

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

نسبت میان “اخلاق باوری”با “قیم سالاری”

نگاهی تحلیلی به مسئله محدودیت آزادی های فردی

آقای دکتر حسین دباغ 

مدرس فلسفه در دانشگاه آکسفورد

و عضو موسسه آموزش عالی علوم شناختی

آقای سیدمحمد حسینی

پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

دبیر علمی نشست:

دکتر سعیده مزینانیان

مدیر کارگروه فلسفه،دین و اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

 

زمان برگزاری: 

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

ساعت ۲۰

لینک ورود به جلسه:

 

http://www.sbu.ac.ir/web/webinar

 

افزودن نظرات