صفحه اصلی
روز جهانی صلح
  • 191 بازدید

روز جهانی صلح

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال1981سومین سه‌شنبه سپتامبر، روز آغازین جلسات سالانه مجمع را به عنوان روز جهانی صلح اعلام کرد. دو دهه پس از به رسمیت شناختن یک روز واحد برای بزرگداشت صلح در سراسر جهان و در سال2001، مجمع عمومی سازمان ملل متحد21 سپتامبر را روز جهانی صلح نامید. بنابراین از این پس، 21 سپتامبر نه تنها زمانی برای گفت‌وگو در مورد چگونگی ترویج و حفظ صلح در بین ملت‌ها، بلکه یک دوره 24 ساعته آتش بس جهانی و عدم خشونت برای گروه‌های در‌گیر در مخاصمات بود. این روز، با هدف تشویق ملل جهان به متعهد ماندن به صلح و بزرگداشت و تقویت آرمان صلح در داخل مرزهای رسمی کشورها و ورای آن، روز جهانی صلح نامیده شد. در واقع نام‌گذاری یک روز واحد به نام صلح، فرصتی برای مردمان جهان ایجاد کرد تا فارغ از تفاوت‌های انکار ناپذیر، در یک روز تعهد به صلح را یادآوری و در ایجاد فرهنگ صلح مشارکت کنند.

همه ساله، این روز با توجه به مسائل جاری در جهان به طور ویژه به موضوعی اختصاص داده می‌شود و از آنجایی که هرگز جهان ما بیش از این به صلح نیاز نداشته است، روز جهانی صلح سال 2023 با شعار "اقداماتی برای دستیابی به صلح: آرزوی ما برای اهداف جهانی"، تمام ملل جهان را به اقدام در جهت دستیابی به صلح و به رسمیت شناختن مسئولیت فردی و جمعی برای ترویج صلح دعوت می‌کند. چرا که حق بر صلح از مصادیق حقوق همبستگی (نسل سوم حقوق بشر) است که جز از طریق همبستگی و مشارکت تک تک ساکنان این کره خاکی به دست نخواهد آمد. ترویج صلح در یک ارتباط متقابل به تحقق اهداف توسعه پایدار، و دستیابی به اهداف توسعه پایدار به نهادینه شدن فرهنگ صلح کمک خواهد کرد.

 صلح مفهومی است که در دو نوع مثبت و منفی تعریف می‌شود. صلح مثبت وضعیتی ورای صرف نبود جنگ و زمین گذاشتن سلاح است (صلح منفی) و تحقق آن مستلزم ساخت جوامعی است که در آن همه اعضا فارغ از هر نوع تفاوتی از حقوق برابر انسانی، فرصت‌ شکوفایی و عدالت اجتماعی متمتع شوند، به عبارتی دیگر مستلزم جامعه‌ای است که حقوق بشر در تمامی جنبه‌ها محقق شود.

در دسته بندی دیگر صلح، به صلح با خود (تلاش در جهت دستیابی به آرامش درونی و تعدیل اضطراب و استرس)، صلح با دیگری(ایجاد روابط سالم انسانی بر پایه احترام و به دور از خشونت) و صلح با محیط زیست (کمک به حفظ و نگهداری) تفکیک می‌شود. از این رو، حتی اگر ما مردمان نتوانیم قدمی در جهت اتمام جنگ در جهان و برقراری صلح منفی برداریم و آن را به سیاستمداران بسپاریم اما بدون شک خواهیم توانست قدمی هرچند کوچک در جهت کمک به برقراری صلح مثبت برداریم.

از طریق برگزاری رویدادها و فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، ترویجی، ورزشی مرتبط با صلح و همچنین فعالیت‌های نمادین چون یک دقیقه سکوت و یا هر اقدامی در جهت صلح با خود، دیگری و یا محیط زیست می‌توان این روز را گرامی داشت.

به عبارتی دیگر:

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید  

                                                         تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز

«مولانا»

هانیا اسدی افشار

افزودن نظرات