صفحه اصلی
روز جهانی حقوق بشر
  • 651 بازدید

مركز تحقيقات و كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو دانشگاه شهيد بهشتي با همكاري كميسيون ملي يونسكو، دانشكده حقوق و پژوهشكده خانواده برگزار ميكند:

 

 همايش به مناسبت روز جهاني حقوق بشر 

با تاكيد بر حق بر سلامت، حق بر محيط زيست و حق بر خانواده عاري از خشونت

 

زمان: ١٩ آذر شنبه

ساعت : ١٣ الي ١٨

مكان

حضوري: تالار سلام، مركز تحقيقات و كرسي حقوق بشر

مجازي: 

https://webinar.sbu.ac.ir/

افزودن نظرات