صفحه اصلی
تاملی در باب نسبت میان اخلاق،سیاست و حقوق بشر
  • 3389 بازدید

کارگروه گروه فلسفه،دین و اخلاق 
مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند: 

تاملی در باب نسبت میان اخلاق،سیاست و حقوق بشر
سخنرانان:آقای دکتر حسین دباغ
مدرس فلسفه در دانشگاه آکسفورد
آقای دکتر حیدری-عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
دبیر علمی نشست:
دکتر سعیده مزینانیان
مدیر کارگروه فلسفه،دین و اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری: 
شنبه ۱۸ آذرماه۱۴۰۲
ساعت ۱۹
ورود از طریق فضای اسکایپ به آدرس:

https://join.skype.com/DtJljdFZ0eEm

افزودن نظرات