صفحه اصلی
اکران و نقد فیلم TED K
  • 41091 بازدید

مركز و كرسی حقوق بشر، صلح و دموكراسی يونسكو دانشگاه شهيد بهشتب برگزار مي كند:


اكران و نقد فيلم تد كی 

با حضور:
دكتر مهدی صبوری پور
و
دكتر محمد جواد ساداتی 

دبير علمی نشست:
دكتر زينب ملكوتی خواه

زمان:
چهارشنبه ١ تيرماه  ساعت ١٦:٠٠

نشست حضوری از ساعت ١٦:٠٠
و نقد وبيناری از ساعت ١٨:٣٠

لينك وبيناری:
https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

ادرس برای اكران حضوری:
دانشگاه شهيد بهشتی، مركز و كرسی حقوق بشر، تالار سلام

افزودن نظرات