صفحه اصلی
ارزیابی نظام تقنینی ایران در خصوص جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • 19226 بازدید

📣 پژوهشکده امور اقتصادی و مرکز اطلاعات مالی با همکاری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کنند:

اولین پیش‌نشست همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

 

موضوع نشست: 

ارزیابی نظام تقنینی ایران در خصوص جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

 

🔰 با حضور:

حسین میرمحمد صادقی

استاد دانشگاه شهید بهشتی و رییس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی

هادی خانی

معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی

محمدجواد توکلی

رییس پژوهشکده امور اقتصادی

🔰 اعضای میزگرد اول:

محسن احمدی

معاون مقررات و برنامه ریزی مرکز اطلاعات مالی

 

باقر شاملو

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

عارف خلیلی پاچی

مدیر کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

 

🔰 اعضای میزگرد دوم:

امیرحسین نیازپور

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

احمدعلی ثالث مؤید

دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

سینا رستمی

دادیار دادسرای شهر ری و پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

🔰 دبیر علمی:

زینب ملکوتی‌خواه

مدیر گروه حقوق بشر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

🕰 سه‌‌شنبه 20 دی‌ماه 1401 زمان: ساعت 13:30 الی 18

محل نشست: تالار سلام؛ مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی پونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

افزودن نظرات