صفحه اصلی
آزادی بیان
  • 4428 بازدید

گروه فلسفه،دین و اخلاق 

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند: 

 

آزادی بـیـــــــــان

حقی مطلق یا مقید؟!

سخنرانان:آقای دکتر محمد جلالی-عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر حیدری-عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

دبیر علمی نشست:

دکتر سعیده مزینانیان

مدیر کارگروه فلسفه،دین و اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

 

زمان برگزاری: 

دوشنبه ۱۹ تیر۱۴۰۲

ساعت ۱۹

لینک ورود به جلسه:

https://webinar.sbu.ac.ir/

افزودن نظرات