صفحه اصلی
«مبانی مداخله کیفری در امور فرهنگی»
  • 79964 بازدید

کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

«سلسله نشست‌های عدالت کیفری و حقوق بشر»

نشست هشتم:

«مبانی مداخله کیفری در امور فرهنگی»

دکتر حسین آقابابایی

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

دکتر مهدی خاقانی اصفهانی

عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

دبیر علمی نشست:

سمیه پرهیزکاری

پژوهشگر کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری: 

شنبه  ۲٠ خرداد ۱۴۰۲

ساعت ۱۶ تا ۱۸

لینک ورود به جلسه:

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

 

 

 

 

 

 

 

افزودن نظرات