صفحه اصلی
«سلسه نشست‌های عدالت کیفری و حقوق بشر»
  • 6084 بازدید

کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
«سلسه نشست‌های عدالت کیفری و حقوق بشر»

نشست سوم:
«نظام ادله اثبات کیفری ایران در سنجه موازین حقوق بشر»

سخنرانان:
دکتر عباس تدین
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
«پاسداشت حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر»

دکتر جمشید غلاملو
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
«ادله اثبات کیفری نادرست؛ از حقوق متهم تا حقوق بزه دیده»

دبیر علمی نشست:
دکتر عارف خلیلی پاجی
مدیر کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری: 
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
ساعت ۱۶ الی ۱۸

لینک ورود به جلسه:

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

افزودن نظرات