کتابخانه کرسی در دوران کرونا

 

با توجه به لزوم رعایت مقررات بهداشتی با هدف حفظ سلامت شهروندان، کتابخانه کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی بر اساس مفاد پروتکل امانت کتاب در ایام کرونا، به ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مخاطبان محترم اهتمام دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به فایل پروتکل امانت کتاب در ایام کرونا (مصوب مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی) مراجعه نمایید: