منابع موضوعی اسناد و انتشارات یونسکو (2020)

کمپین یادگیری هیچ گاه متوقف نمی شود: اقدامی دیگر از یونسکو برای حمایت از تحصیل دختران در طی بحران کوید-19:

https://bit.ly/320UunZ

 
همکاری یونسکو با سازمان بهداشت جهانی (WHO) جهت تقویت اقدامات جوانان در مقابله با کوید-19:
https://bit.ly/32NsMu4
 
"برای بیروت": ابتکار یونسکو برای حمایت مالی از بازسازی مدارس، بناهای باستانی، موزه ها، گالری های هنری و اقتصاد خلاقانه در بیروت
https://bit.ly/34NMUPy

پشتیبانی یونسکو از حمایت اجتماع بین المللی از حیات و میراث فرهنگی بیروت: https://bit.ly/326jFnT

دسترسی به اطلاعات در زمان بحران: اطلاعات یونسکو برای اولویت های برنامه ای و همه گیری کوید-19:
https://bit.ly/2DY5n0V

روز جهانی حفاظت از اکوسیستم مانگرو (در ایران نیز در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، جنگل های مانگرو وجود دارد که نقش مهمی در بقای گیاهان و جانداران اطراف خود دارند):
https://cutt.ly/9slNTZX

یونسکو: آموزش در جهان پسا-کوید:         https://cutt.ly/dahDLd

اطلس یونسکو برای زبان های در معرض خطر در جهان:
https://cutt.ly/5php66Z
مقابله با اطلاعات غلط: تلاش برای حقیقت در دوران کوید-19:
https://cutt.ly/kpgB6uZ 
سواد رسانه ای و اطلاعاتی در برابر تبعیض نژادی:
https://cutt.ly/zo2tJ2L

نشست یونسکو درباره «پیاده سازی نقشه راه دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون همکاری دیجیتال»: 
https://rb.gy/ccalcr
 
سند «گزارش نظارت بر آموزش جهانی» (یونسکو، 2020):
https://rb.gy/twczjv
 
ابتکارات و فعالیت های یونسکو در پاسخ به کوید-19:
https://rb.gy/vxmklc
 
شرح 50 سال مقابله یونسکو با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی:
https://rb.gy/vcmbhg
​​​​​​​