منابع موضوعی اسناد و انتشارات سازمان ملل متحد (2020)

گزارش تحلیلی کمیته ضد تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون تعقیب قانونی زنان وابسته به داعش:
https://bit.ly/2ORX3S7                                                                                                                      
 
گزارش وضعیت جهانی پیشگیری از خشونت علیه کودکان (گزارش 2020، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون خشونت علیه کودکان، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی و یونیسف): 
 https://cutt.ly/FahJPOb        

 
صلح در خانه: حراست از سلامت و حقوق زنان و دختران- حتی در دوران کوید-19:
https://bit.ly/3gQmj78                                                                                                                        
 
استقبال دبیر کل سازمان ملل متحد از قطعنامه شورای امنیت درباره کوید-19:
https://cutt.ly/uoxdm9D                                                                                                                      
 
پاسخ سازمان ملل متحد به کوید-19   https://rb.gy/7a8hzg                                                   
 
کتاب منتشره توسط سازمان ملل متحد با تمرکز بر موضوع کودکان و کوید-19:        
                                                   https://rb.gy/34io5e

 
 
مراسم مجازی بزرگداشت هفتاد و پنجمین سالگشت امضای منشور سازمان ملل متحد:               
                                                    https://rb.gy/ichid6

 
لینک های مرتبط به فعالیت های سازمان ملل برای روز جهانی پناهندگان (World Refugee Day):
https://rb.gy/jyv8jz
https://rb.gy/sqe038
لینک سند چارچوبی سازمان ملل متحد برای پاسخ گویی سریع به پیامدهای اقتصادی-اجتماعی کوید-19:
 https://rb.gy/z5rxe9
 

​​​​​​​