معاونت ارتباط و خدمات علمی

مرکز اطلاع رسانی

عکس-خانم-حلوایی.gif
 

وجیهه حلوایی

مسئول بانک اطلاعات

تلفن  :  داخلی 23 -  29902766

ایمیل  :  info.chpd@mail.sbu.ac.ir

 

 

( شرح خدمات مرکز اطلاع رسانی کرسی حقوق بشر ،صلح و دموکراسی یونسکو )

 

1-برقراری با مرکز اطلاع رسانی تخصصی داخلی و خارجی

2-ایجاد بانک اطلاعاتی منابع جهت اساتید و پژوهشگران

3-منبع شناسی حقوق بشر صلح و دموکراسی

4-ارائه خدمات جهت شناسایی و دسترسی به منابع مورد نیاز برای اساتید و پژوهشگران

5-کمک به تدوین پایان نامه ها و دسترسی به منابع برای دانشجویان کارشناسی و دکتری