معاونت ارتباط و خدمات علمی

واحد آموزش

 

 عکس-دکتر-فدایی2.gif

دکتر حسن فدایی 

مسئول آموزشهای عمومی  

تلفن  :  29902766   

    ایمیل  :  Lawer.hf@gmail.com  

                         سوابق تحصیلی ، آموزشی ، پژوهشی و اجرایی                   

 

     (وظایف واحد آموزش عمومی)

 

1-برگزاری کلاسهای آموزشی حقوق بشر برای سازمانها و نهادهای دست اندرکار دولتی

2-برگزاری کلاسهای آموزشی حقوق بشر برای نهادهای مدنی و صنفی NGO ها

3-برنامه ریزی تهیه منابع و تدوین منابع مناسب برای آموزش دوره های حقوق شهروندی حقوق بشر صلح و دموکراسی

4-دعوت از اساتید و صاحب نظران برای تدریس و آموزش دوره ها و کارگاههای آموزشی

5-مستند سازی و تدوین کتب و جزوات آموزشی حقوق بشر