گروه حقوق بشر

Responsive Image
مدیر گروه حقوق بشر: دکتر زینب ملکوتی خواه

گروه حقوق بشر یکی از پنج گروه پژوهشی کرسی حقوق بشر٬ صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی می باشد که با برگزاری همایش های ملی٬ منطقه ای و بین المللی و نیز اجرای طرح های پژوهشی در زمینه حقوق بشر و تالیف و ترجمه متون حقوقی مرتبط٬ مسایل این عرصه را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.
این گروه شامل پنج کارگروه می باشد از جمله کارگروه حقوق زنان٬ کارگروه حقوق کودک٬ کارگروه سلامت٬ کارگروه فناوری های نوین وحقوق بشر و کارگروه محیط زیست.

رزومه دکتر ملکوتی خواه

راه ارتباطی: 
Z.malakotikhah@gmail.com