سمپوزیوم ملی زنان؛ امیدها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دهه‌ی جدید

کارگروه حقوق زنان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و کمیته زنان و صلح انجمن مطالعات صلح ایران با حمایت سیویلیکا برگزار می‌کنند:
*سمپوزیوم ملی زنان؛ امیدها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دهه‌ی جدید*
تقویم سمپوزیوم:
اتمام زمان فراخوان: پایان خرداد 1400
زمان برگزاری سمپوزیوم: شهریور 1400

با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایند.
کد اختصاصی کنفرانس: IPSANCONF01
حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی، هنر و شاخه های مختلف علوم انسانی
محورهای همایش:
زنان و حقوق بشر
زنان نفی خشونت و آینده صلح
زنان و زیست شهری
زنان و محیط زیست
زنان و فضای مجازی
زنان و هویت

از پژوهشگران ارجمند دعوت می شود چکیده مقالات خود (حداکثر 500 کلمه) را به ایمیل سمپوزیوم ارسال نمایند. مقالات منتخب توسط کمیته علمی سمپوزیوم در مجموعه مقالات «زنان؛ امیدها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دهه‌ی جدید» منتشر خواهد شد.
ایمیل جهت دریافت مقالات: s.w.p1400@gmail.com
Responsive Image