صفحه اصلی
وبینار معرفی و نقد کتاب «حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی و دسترسی آنان به عدالت در نظام حقوق بین‌الملل؛ با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران»
  • 6189 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات شهر دانش برگزار می کنند:

وبینار معرفی و نقد کتاب «حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی و دسترسی آنان به عدالت در نظام حقوق بین‌الملل؛ با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران»

سخنران منتقد: دکتر سید قاسم زمانی، استاد حقوق بین‏ الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

نویسنده کتاب: دکتر سمانه شعبانی، پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت

دبیر وبینار: دکتر اصلی عباسی، مدیر کارگروه حقوق زنان در مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح  و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ و ساعت: پنج شنبه 10 تیر 1400، ساعت 12 الی 14.

مکان برگزاری: سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی

لینک های ورود به وبینار:

https://old.sbu.ac.ir/webinar/Pages/default.aspx

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar