صفحه اصلی
اطلاعیه برگزاری همایش «نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی»
  • 2064 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت پاسداشت مقام والای زن برگزار می کنند:

همایش «نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی»

سخنرانان:

دکتر حسین میرمحمد صادقی، رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع: درآمدی بر همایش نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی  

دکتر رحیم نوبهار، با موضوع: چشم اندازی اسلامی به جایگاه زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی

دکتر محمد روشن، با موضوع: خانواده و زنان شاغل در عرصه سیاست گذاری و مدیریت حقوقی

دکتر فاطمه قناد، با موضوع: نقش زنان در ارایه خدمات حقوقی به شهروندان

دکتر ماهرو غدیری، با موضوع: جایگاه زنان حقوقدان در آموزش و پژوهش

دکتر مهناز بیات کمیتکی، با موضوع: مصلحت حیات جمعی و مشارکت عمومی: سهم زنان

دکتر محمود عباسی، با موضوع: کنش­ گری حقوقی زنان در پرتو اسناد بین المللی

دکتر مرضیه ابراهیمی، با موضوع: نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی: فرصت ها و چالش ها

دکتر محمد رضا ویژه: با موضوع: جایگاه زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی از منظر حقوق عمومی

دبیر همایش: دکتر زینب ملکوتی خواه

تاریخ و ساعت: یکشنبه 3 بهمن 1400؛ ساعت 13 الی 18

محل برگزاری: سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی

لینک ورود مستقیم:

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar