صفحه اصلی
نشست رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی با دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
  • 2101 بازدید

با هدف انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک، نشستی میان رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسین میرمحمد صادقی، با همراهی جمعی از اعضای کرسی، و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، دکتر علی باقری کنی در تاریخ 18 خرداد 1400 برگزار شد. طی این نشست، درباره انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک، مذاکراتی انجام گرفت.