صفحه اصلی
اطلاعیه وبینار نقد و معرفی کتاب «جنسیت و صلح جهانی»
  • 9402 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران و موسسه پژوهشی-انتشاراتی منشور صلح برگزار می کنند:

وبینار نقد و معرفی کتاب «جنسیت و صلح جهانی»

(نویسندگان: ­والری ام. هادسن، بانی بالیف اسپانویل، ماری کاپریولی و چاد اف. امت؛ مترجمان:  سرکار خانم مژگان دستوری و سرکار خانم الهام دانشجو)؛

  • با حضور و سخنرانی مترجمان: سرکار خانم مژگان دستوری؛ مدیر مسئول موسسه پژوهشی-انتشاراتی منشور صلح و سرکار خانم الهام دانشجو، مترجم همکار در ترجمه کتاب جنسیت و صلح جهانی؛

منتقدان:

  • دکتر ندا حاجی وثوق، دبیر کمیته زنان و صلح انجمن مطالعات صلح (نقد سه فصل ابتدایی کتاب)؛
  • دکتر اصلی عباسی، مدیر کارگروه حقوق زنان در کرسی حقوق بشر (نقد چهار فصل آخر کتاب).
  • دبیر وبینار: سرکار خانم تیناسادات قضاتی، مدیر کارگروه حقوق کودک در کرسی حقوق بشر.

تاریخ و ساعت وبینار: شنبه 26 تیر 1400، ساعت 17 الی 19.

​​​​​​​مکان برگزاری: سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی

لینک های ورود به وبینار:

https://old.sbu.ac.ir/webinar/Pages/default.aspx

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

دانلود فایل