اطلاعیه وبینار کرونا و تاثیر آن بر حقوق کودکان (15 بهمن 1399)
  • 1831 بازدید
15 بهمن

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و پژوهشگران علاقمند می رساند مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

 

عنوان وبینار: کرونا و تاثیر آن بر حقوق کودکان:  با تاکید بر حضانت و ملاقات


سخنران: دکتر محمد روشن، دانشیار حقوق و رئیس پژوهکشده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

دبیر علمی نشست: دکتر حسن فدایی، رئیس واحد آموزش کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو

 

تاریخ و ساعت: چهارشنبه 15 بهمن 1399، ساعت 8 الی 10

 

محل برگزاری: سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی: http://sbu.ac.ir/webinar

 

 

 
شرکت در این وبینار برای عموم علاقمندان آزاد می باشد.
​​​​​​​