صفحه اصلی
نسبت متقابل حقوق و سیاست
  • 274552 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو_دانشگاه شهید بهشتی برگزار میکند:

 

 

 

 

مدرسه دوم از سلسله مدرسه های فلسفه حقوق از ۱۴ تیر ۴ جلسه همراه با صدور گواهی شرکت حضور این مدرسه جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات با رایانامه: Sbu.unesco.chair1402@gmail.com در ارتباط باشید

افزودن نظرات