صفحه اصلی
تفاهم نامه همکاری فی مابین کرسی و انجمن حقوق و هنر
  • 1703 بازدید

در راستای وظایف مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در جهت ترویج مبانی حقوق بشر و  با اذعان به ضرورت همکاری‌های متقابل در جهت توسعه‌ی علمی کشور، با تصدیق نقش بی‌بدیل علم و فن‌آوری در تقویت زیربنای اقتصاد ملی و به‌منظور توسعه همکاری‌هاي مشترک و استفاده بهینه از توان و ظرفیت‌هاي علمی‌ـ‌پژوهشیگروهها و نهاد های علمی و مردم نهاد؛ تفاهم نامه همکاری فی مابین کرسی و انجمن حقوق و هنر در مورخه 17/07/1402 منعقد و امضا گردید.

در مراسم امضای تفاهمنامه دکتر میرمحمدصادقی؛رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی اظهار امیدواری کرد تا با انعقاد این تفاهم نامه مفاهیم و مبانی حقوق بشر از مسیر هنر آموزش داده شده و ترویج گردد.   همچنین دکتر وحید آگاه ؛ مدیرعامل انجمن حقوق و هنر؛ نیز ضمن تشکر از مدیران کرسی از ویژگیهای  هنر خصوصا سینما در راستای آشنایی عامه مردم و نیز حقوق پژوهان به عنوان یک ظرفیت بالقوه آموزشی یاد نمود که با امضای تفاهم نامه حاضر بالفعل خواهد شد.

 

افزودن نظرات