صفحه اصلی
پیام مسئول کتابخانه و کارشناس اطلاع رسانی کرسی به مناسبت هفته کتاب
  • 984 بازدید
​به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، مسئول کتابخانه تخصصی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس اطلاع رسانی در کتابخانه واسپاری اسناد و منابع سازمان ملل متحد در این کرسی، «سرکار خانم وجیهه حلوایی»، ضمن تبریک این مناسبت، معرفی مجملی از خدمات و منابع موجود در کتابخانه تخصصی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی ارائه نمود.
پیام ایشان در فایل زیر قابل مشاهده است:

هفته کتاب 1399. کتابخانه کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی.mp4هفته کتاب 1399. کتابخانه کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی.mp4